Alates käesolevast õppeaastast osaleb meie kool projektis „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” . Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.
Meie koolis osalevad projektis 1. ja 2.klassi õpilased õpetajate Herdise ja Aili eestvedamisel.


Head nõu ja abi kiusamise olemuse mõistmiseks ja sellega toimetulekuks leiab alljärgnevatelt veebilehtedelt:
http://kiusamisestvabaks.ee/
http://www.lastekaitseliit.ee/
fb.com/koolikiusamisest
Voldik „Kool kiusamisest vabaks“ http://lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/kool_kiusamisest_vabaks.pdf