Uus õpilasesinduse president valitud

Uus õpilasesinduse president valitud

Nagu iga õppeaasta alguses, on ka tänavu meil hoolega tegutsetud uue ja teotahtelise õpilasesinduse loomise nimel. 4.-9. klassis õpilaste seast valiti esmalt klassisiseselt liikmed õpilasesindusse ning möödunud kolmapäeval toimus avalik õpilasesinduse presidendi valimine. Kandidaate oli kolm, kõik väga hakkajad ja ägedad: Hanna 9. klassist, Matthias 7. klassist

KIKi käigud

KIKi käigud

Kolmapäeval, 28. septembril said KIKi käikudel uusi teadmisi suisa kolme klassi õpilased. 9. klass käis Vällamäe matkarajal pinnamoodi õppimas, 6. ja 7. klass aga seiklesid Tartu linnas ning õppisid tundma kaarti ja kompassi. Oli põnev ning sai jälle veidi targemaks!

 

Jooksime hea eesmärgi nimel

Jooksime hea eesmärgi nimel

Matkapäev on tore päev, kauaks-kauaks meelde jääb...

Matkapäev on tore päev, kauaks-kauaks meelde jääb...

Matkapäev on tore päev! Nagu igal aastal septembris, korraldas selgi õppeaastal 9. klass koos klassijuhatajaga meile ägeda matkapäeva. Ning kuna meie koolipere täieõiguslikeks liikmeteks on ka lapsevanemad, said nemadki kaasa lüüa. 1.-4. klass seikles viiekilomeetrisel rajal, 5.-8. klassil tuli läbida suisa 15,6 kilomeetrine rada, millega aga kõik suurepäras

Neli kodutütart jälle juures!

Neli kodutütart jälle juures!

 

Vilistlane Helander õpetas jalgpalli mängima

Vilistlane Helander õpetas jalgpalli mängima

Mõisakool pääses telepurki!

Mõisakool pääses telepurki!

Täna jõudis meie armas mõisakool kõikide eestimaalaste kodudesse läbi teleekraani. Kogu hommikune "Terevisiooni" saade oli meie ägedast kodukandist ja siinsetest säravatest inimestest. Õpilaste esindajatena said sõna Kirke 5. klassist ja Kaur 6. klassist ning meie koolielust üldisemalt rääkis direktor Margo. Saab näha ka usinaid 3. klassi õppureid ja õpetaja He

4. klass omadega rabas

4. klass omadega rabas

KIKi õppekäikudega on meil mõisakoolis ikka väga hoog sees! :) Eile käis Meenikunno raba uurimas 4. klass. Õppekäik oli noorte jaoks väga huvitav ja hariv. Iga õpilane sai raba matkaraja läbida läbi ühe rabalooma pilgu, näiteks kähriku, sisaliku, kiili, põdra, sookure jne. Õpilastega määrati rabataimi ning eriti põnev oli ise luubiga ringi käia ja uurida näi

8. klass seikles botaanikaaias

8. klass seikles botaanikaaias

8. klass käik täna KIKi õppekäigul Tartu botaanikaaias, kus õpiti tundma Eestimaa looduskooslusi nagu raba, salumets, palumets ja nii edasi. Esmalt meenutati-õpiti, milliseid kooslusi olemas on ja seejärel tuli teadmiste kinnistamiseks täita tööleht. Õpilased valmistasid rühmatööna erinevate koosluste kohta ka plakatid, millest valmib koolis väike näitus.

Viiendal klassil oli loodusõpetuse tunnis teemaks vesi

Viiendal klassil oli loodusõpetuse tunnis teemaks vesi

Tunnis prooviti näha, mida silmaga näha ei saa: vee molekule. Igaüks sai teha plastiliinist aatomid ja neist molekulid kokku panna. Pärast moodustasid kõik tehtud molekulid väikse lombi laua peale :) Veel prooviti, kui hea lahusti vesi on ehk uuriti, mis vees lahustub ja mis mitte. Veab meil, et liiv vees ei lahustu, muidu oleks rannad liivast tühjad! Lõpetu