HOOLEKOGU LIIKMED 2020/2021

Mooste Mõisakooli hoolekogu koosseis:

Raul Omel III kooliastme vanemate esindaja, hoolekogu esimees 

Triinu Koor III kooliastme vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Aliis Udras I kooliastme vanemate esindaja
Anneli Kört I kooliastme vanemate esindaja
Tiina Troškin II kooliastme vanemate esindaja
Evelin Rätsep II kooliastme vanemate esindaja
Taivo Molok II kooliastme vanemate esindaja
Raivo Sildoja III kooliastme vanemate esindaja
Sandra Kripson õppenõukogu esindaja
Karoliina Orehhov õpilasesinduse esindaja
Ülo Needo Põlva Vallavolikogu esindaja

Hoolekogu ühine meiliaadress on hoolekogu@mooste.edu.ee