Mooste mõisakooli õpilasesinduse liikmed

Õpilasesinduse liikmed:
Matthias Neerot, Henri Luik, Ander Allev, Kirke Õunap, Emmaliisa Kähr, Marcus Otter, Eliise Roosen, Kärt Madisson, Kaur Habo, Kadi-Liis Kello 

Õpilasesinduse presidendt: Ander Allev
Asepresident: Emmaliisa Kähr
Õpilasesinduse hoolekogu liige: Eliise Roosen

Õpilasesinduse koordinaator on Kadi Piirsalu

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse koosolekute protokollid