Mooste Mõisakool asub Mooste Mõisa peahoones.

Kaart: https://tinyurl.com/moisakool

Postiaadress:

Pargi tee 15

Mooste

Põlvamaa

64616

Telefon õpetajate toas 792 5467

Kontaktid:

direktor                                                                    Ave Kikas                                     tel 523 7322     ave@mooste.edu.ee

õppealajuhataja, karjääri koordinaator             Külli Liblik                                   tel 792 5467     kylli@mooste.edu.ee

HEV koordinaator, KiVa tiimi juht                        Sandra Kripson                          tel 792 5374     sandra@mooste.edu.ee

ettevõtliku kooli koordinaator                             Kadi Õunap                                    kadi@mooste.edu.ee

huviijuht-infojuht, ÕE juht                                    Airi Lehemets                                 airi@mooste.edu.ee

infojuht                                                                    Raivo Kangron                               raivo@mooste.ee 

sekretär                                                                    Kristel Paats                                  kristel@mooste.edu.ee