2020/2021 õppeaastal ON MOOSTE MÕISAKOOLI nimekirjas 108 õpilast

KLASS

KLASSIJUHATAJA

1. klass           12 õpilast

Piret Pütsep

2. klass           13 õpilast

Annemari Markvardt

3. IÕK              1 õpilane

Sandra Kripson

3. klass            12õpilast

      

Herdis Paidra

4. klass            10 õpilast

       

Airi Lehemets

5. klass             9 õpilast

       

Anne Kriisa

6. klass            17 õpilast

      

Kadi Õunap

7. klass            18 õpilast

Sandra Kripson

8. klass             5 õpilast

       

Sandra Kripson

9. IÕK               1 õpilane

Andri Võsokovski

9. klass            10 õpilast

      

Andri Võsokovski