ÕPETAJAD 

2020/2021 õppeaastal 
Helena Elgindy ühiskonnaõpetus helena@mooste.edu.ee
Helen Juhkam ajalugu, kodundus ja käsitöö helen@mooste.edu.ee
Raivo Kangron infojuht, robootika raivo@mooste.ee
Ave Kikas koolijuht, füüsika ave@mooste.edu.ee
Anne Kriisa keh kasvatus, inimeseõpetus 5.-6. kl. anne@mooste.edu.ee
Sandra Kripson

sotsiaalpedagoog, väärtuskasvatus,inimeseõpetus  

sandra@mooste.edu.ee
Airi Lehemets huvijuht-infojuht, kunst airi@mooste.edu.ee
Külli Liblik õppealajuhataja, füüsika, geograafia, informaatika kylli@mooste.edu.ee
Annemari Markvardt klassiõpetaja, ettevõtlus, rahvatants annemari@mooste.edu.ee
Karin Needo eripedagoog, logopeed karin@mooste.edu.ee
Reet Needo bioloogia, loodusõpetus, kodutütarde juht reet@mooste.edu.ee
Kristel Paats pikapäeva kasvataja, sekretär kristel@mooste.edu.ee
Herdis Paidra klassiõpetaja, kehaline kasvatus herdis@mooste.edu.ee
Pille Pilberg
 inglise keel pille@mooste.edu.ee
Olav Pihlapuu tehnoloogaõpetus 5.-9. klassile olav@mooste.edu.ee
Margit Pikk matemaatika margit@mooste.edu.ee
Piret Pütsep klassiõpetaja, eesti keel, kodutütarde juht piret@mooste.edu.ee
Aljoona Salum vene keel aljoona@mooste.edu.ee
Aili Vassil lapsehoolduspuhkusel aili@mooste.edu.ee
Lily Veidenberg keemia, muusika, koorilaul lily@mooste.edu.ee
Inna Veizenen lapsehoolduspuhkusel inna@mooste.edu.ee
Andri Võsokovski eripedagoog-tugiõpetaja andri@mooste.edu.ee
Kadi Õunap eesti keel ja kirjandus kadi@mooste.edu.ee
   

ABIPERSONAL

   

Hele Kiilo

kooliteenija

 

Diana Tammiksaare

kooliteenija