ÕPETAJAD 

2021/2022 õppeaastal

1. Marika Aalja

õppealajuhataja oppejuht@mooste.edu.ee

2. Helian Bleive

matemaatika helian@mooste.edu.ee

3. Margo Hussar

direktor moostekool@polva.ee

4. Helen Juhkam

ajalugu, ühiskonnaõpetus, kodundus ja käsitöö helen@mooste.edu.ee
5. Anne Kriisa keh kasvatus, inimeseõpetus 5.-6. kl. anne@mooste.edu.ee
6. Sandra Kripson

sotsiaalpedagoog, väärtuskasvatus, toimetulekuõpe

sandra@mooste.edu.ee
7. Piret Kungus klassiõpetaja, eesti keel, kodutütarde juht, draamaõpetus
piret@mooste.edu.ee
8. Daana-Loreen Kägra kunstiõpetuse õpetaja daana.loreen@mooste.edu.ee
9. Rainer Lanemann informaatika õpetaja rainer@mooste.edu.ee
10. Annemari Markvardt klassiõpetaja, ettevõtlus, rahvatants annemari@mooste.edu.ee
11. Karin Needo eripedagoog, logopeed karin@mooste.edu.ee
12. Reet Needo bioloogia, loodusõpetus, kodutütarde juht reet@mooste.edu.ee
13. Herdis Paidra klassiõpetaja, kehaline kasvatus herdis@mooste.edu.ee
14. Pille Pilberg
inglise keel pille@mooste.edu.ee
15. Olav Pihlapuu tehnoloogaõpetus 5.-9. klassile olav@mooste.edu.ee
16. Kadi Piirsalu
loodusained kadip@mooste.edu.ee
17. Margit Pikk
matemaatika margit@mooste.edu.ee
18. Kadri Pärli
inglise keel kadri@mooste.edu.ee
19. Hanna Grete Rüütli 
huvijuht hanna.grete@mooste.edu.ee
20. Aljoona Salum vene keel aljoona@mooste.edu.ee
21. Elo Siska  eripedagoog elo@mooste.edu.ee
22. Lily Veidenberg keemia, muusika, koorilaul lily@mooste.edu.ee
23. Kadi Õunap eesti keel ja kirjandus kadi@mooste.edu.ee
Inna Veizenen lapsehoolduspuhkusel inna@mooste.edu.ee
Aili Vassil lapsehoolduspuhkusel aili@mooste.edu.ee
TÖÖTAJAD    
Kristel Paats sekretär, pikapäeva kasvataja kristel@mooste.edu.ee
Raivo Kangron infojuht, robootika ringi juhendaja raivo@mooste.edu.ee

Seleri Koor

kooli puhastusteenindaja

 

Diana Tammiksaare

kooli puhastusteenindaja