ÕPETAJAD 

2021/2022 õppeaastal

1. Marika Aalja

õppealajuhataja oppejuht@mooste.edu.ee

2. Helian Bleive

matemaatika helian@mooste.edu.ee

3. Margo Hussar

direktor moostekool@polva.ee

4. Helen Juhkam

ajalugu, ühiskonnaõpetus, kodundus ja käsitöö helen@mooste.edu.ee
5. Anne Kriisa keh kasvatus, inimeseõpetus 5.-6. kl. anne@mooste.edu.ee
6. Sandra Kripson

sotsiaalpedagoog, väärtuskasvatus, toimetulekuõpe

sandra@mooste.edu.ee
7. Daana-Loreen Kägra kunstiõpetuse õpetaja, klassiõpetaja
daana.loreen@mooste.edu.ee
8. Rainer Lanemann informaatika õpetaja rainer@mooste.edu.ee
9. Annemari Markvardt klassiõpetaja, ettevõtlus, rahvatants annemari@mooste.edu.ee
10. Karin Needo eripedagoog, logopeed karin@mooste.edu.ee
11. Reet Needo bioloogia, loodusõpetus, kodutütarde juht reet@mooste.edu.ee
12. Herdis Paidra klassiõpetaja, kehaline kasvatus herdis@mooste.edu.ee
13. Pille Pilberg
inglise keel pille@mooste.edu.ee
14. Olav Pihlapuu tehnoloogaõpetus 5.-9. klassile olav@mooste.edu.ee
15. Kadi Piirsalu
loodusained kadip@mooste.edu.ee
16. Margit Pikk
matemaatika margit@mooste.edu.ee
17. Maris Põkka Eesti keel ja draamaõpe 4 klass maris@mooste.edu.ee
18. Kadri Pärli
inglise keel, huvijuht
kadri@mooste.edu.ee
19. Aljoona Salum vene keel aljoona@mooste.edu.ee
20. Elo Siska  eripedagoog elo@mooste.edu.ee
21. Lily Veidenberg keemia, muusika, koorilaul lily@mooste.edu.ee
22. Kadi Õunap eesti keel ja kirjandus kadi@mooste.edu.ee
Inna Veizenen lapsehoolduspuhkusel
Aili Vassil lapsehoolduspuhkusel
Piret Kungus lapsehoolduspuhkusel
TÖÖTAJAD    
Kristel Paats sekretär, pikapäeva kasvataja kristel@mooste.edu.ee
Raivo Kangron infojuht, robootika ringi juhendaja raivo@mooste.edu.ee

Seleri Koor

kooli puhastusteenindaja

 

Diana Tammiksaare

kooli puhastusteenindaja