Tunniplaani saab vaadata järgneva lingi alt: 

KOOLIVAHEAJAD 2021/2022

Haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud koolivaheajad:

  I koolivaheaeg 25.10 - 31.10.2021
II koolivaheaeg 23.12.2021 - 09.01.2022
III koolivaheaeg 28.02 - 06.03.2022
IV koolivaheaeg 25.04 - 01.05.2022
V koolivaheaeg 14.06 - 31.08.2022

TRIMESTRID 2021/2022

  I Trimester- 01. september - 26. november 2021
II Trimester- 29. november 2021 - 18. märts 2022
III Trimester- 21. märts - 10. juuni 2022    

KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMISED 2021/2022

PALUME EELNEVALT JÄRELEVASTAMINE/KONSULTATSIOON ÕPETAJAGA KOOSKÕLASTADA.

Lisaks tabelis toodud aegadele on võimalik vastamine kokku leppida ka muudeks aegadeks.

Õpetaja

Õppeaine

Konsultatsiooni/ järelevastamise aeg

Helian Bleive

matemaatika 4., 7. ja 8. klass

T, 6. tund

õpetajaga kokkuleppel

Helen Juhkam

ajalugu 5.-9. klass, ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass, käsitöö ja kodundus 5.-9. klass, mõisameene 4. klass, mõisakultuur 4.-6. klass

E, 7. tund

K, 7. tund

Anne Kriisa

kehaline kasvatus 4.-9. klass,

inimeseõpetus 5.-6. klass

õpetajaga kokkuleppel

Sandra Kripson

väärtuskasvatus 1.-2. klass, suhtlemisõpetus 5. klass, inimeseõpetus 7.-8. klass, mõisakultuur 4.-6. klass

K, 6.-7. tund

 

Daana-Loreen Kägra

kunst 4.-9. klass

T, 6. tund

õpetajaga kokkuleppel

Piret Kungus

klassiõpetaja, eesti keel ja draamaõpe 4. klass

õpetajaga kokkuleppel

Rainer Lanemann

informaatika 4., 5. ja 8. klass

õpetajaga kokkuleppel

Annemari Markvardt

klassiõpetaja, ettevõtlus 1.-3. klass, majandus 5. klass, rahvatants 1.-3. klass

T, 5. tund

Karin Needo

eripedagoog, eesti keel, matemaatika, draamaõpe 4. klass

õpetajaga kokkuleppel

Reet Needo

bioloogia 7.-9. klass, mõisakultuur 4.-6. klass

E, 6.-7. tund, N, 6.-7. tund

Herdis Paidra

klassiõpetaja, kehaline kasvatus 1.-3. klass

T, 6. tund, N, 6. tund

Olav Pihlapuu

tehnoloogiaõpetus 5.-9. klass

õpetajaga kokkuleppel

Kadi Piirsalu

loodusõpetus 4.-7. klass, geograafia 7.-9. klass, füüsika 8.-9. klass

õpetajaga kokkuleppel

Margit Pikk

matemaatika 5.-9. klass

N, 7. tund

Pille Pilberg

inglise keel 4.-9. klass

N, 7. tund

Kadri Pärli

inglise keel 3.-5. klass

N, 6.-7. tund

Olena Salum

vene keel 6.-9. klass

K, 7. tund

Elo Siska

eripedagoog, eesti keel 5. ja 7. klass

õpetajaga kokkuleppel

Lily Veidenberg

muusika 1.-9. klass, musitseerimine 2. ja 5. klass, keemia 8.-9. klass

R, 7. tund, õpetajaga kokkuleppel

Kadi Õunap

eesti keel ja kirjandus 5.-9. klass

K, 7. tund

õpetajaga kokkuleppel