Tunniplaani saab vaadata järgneva lingi alt: 

Õppetöö korraldus 2019/2020 õppeaastal:


KOOLIVAHEAJAD 2019/2020

  

Haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud koolivaheajad:  

 I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 V vaheaeg (v.a lõpuklass) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.


TRIMESTRID 2019/2020

I trimester 02. september – 22. november 2019
II trimester 25. november 2019 – 21. veebruar 2020
III trimester 02. märts – 09. juuni 2020 


 KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMISED 2019/2020

PALUME EELNEVALT JÄRELEVASTAMINE/KONSULTATSIOON ÕPETAJAGA KOOSKÕLASTADA.

Õpetaja

Õppeaine

Konsultatsiooni/ järelevastamise aeg

Airi Lehemets

kunst

E 7. tund; R 6.-7. tund

Hardi Rosumovski

inglise keel

E 7. tund; K 7. tund

Helen Juhkam

ajalugu, ühiskonnaõpetus,

käsitöö ja kodundus

K ja N 7. tund

Hille Karu

eripedagoog

õpetajaga kokkuleppel

Ave Kikas

füüsika 9.kl

E ja R 7. tund

Anne Kriisa

kehaline kasvatus, inimeseõpetus

Kokkuleppel õpetajaga.

Sandra Kripson

väärtusõpetus, suhtlemisõpetus

Kokkuleppel õpetajaga.

Annemari Markvardt

klassiõpetaja, ettevõtlus

Kokkuleppel õpetajaga.

Külli Liblik

loodusõpetus 7.kl, geograafia, majandus, informaatika, füüsika 8.kl

E  7.tund õp. juh kabinetis

R 7. tund teadusklassis

Karin Needo

eripedagoog, eesti keel

Kokkuleppel õpetajaga.

Reet Needo

loodusõpetus 4.-6.kl, bioloogia

E 7.tund,

K 6. ja 7.tund kokkuleppel

Herdis Paidra

klassiõpetaja, kehaline kasvatus

N 5. tund R 6. tund

Margit Pikk

matemaatika

E 7.tund; K 7.tund

Piret Pütsep

klassiõpetaja

Kokkuleppel õpetajaga

Lily Veidenberg

muusika, keemia

N 8.tund

Inna Veizenen

vene keel, informaatika

K ja N 8.tund.

Mart Vester

tehnoloogiaõpetus

Kokkuleppel õpetajaga.

Kadi Õunap

eesti keel ja kirjandus

K ja N 7. tund


Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Põlvamaa piirkondlik ekspert on Kaidi Maask (Kaidi.Maask@hm.ee, 56 876 407).