Bussiliinide uus sõiduplaan alates 01. september 2023

Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 järgi peavad kohalikud omavalitsused korraldama sõidu haridusasutusse ja tagasi. Enamjaolt on Põlva valla koolide õpilasvedu tagatud maakondliku liinivõrgu poolt. Erinevus ei ole ka värskelt suletud Kauksi kool.

Just Kauksi kooli sulgemisest tingituna tegime me küsitluse nii Kauksi kui Mooste kooli kaasabil, et selgitada välja õpilaste sõiduvajadus uuel aastal. Nii koolidelt kui ka endisis Kauksi kooli  õpilasliine teenindanud bussijuhilt saadud sisendist, ajakohastasime me ka maakonnaliinide sõiduplaane.

Selleks muutsime me liinide 13, 22B, 59A, 75A, 75B, 68A, 68B ja 68D sõiduplaane. Uuendatud sõiduplaanid on nähtavad portaalis peatus.ee ja ka meie kodulehel

 Palume teavitada õpilasi/lapsevanemaid uuenenud busside sõiduplaanidest.

 

Lugupidamisega 

Sander Saar
juhataja
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus