Emakeele tunnis...

5. klassi õpilased said kirjanduse tundides ülesandeks lavastada ja muinasjutte. Ühe rühma ühise tööna jõudis "lavalaudadele" lugu ahnest peremehest, kus sai näha, et ainult ausat inimest saadab õnn ja edu, ahnus viib lõpuks hukatusse. Teise rühma lugu "Hunt ja koer" rääkis koera ja hundi sõprusest ning sellestki, et tasub sõbra hoiatusi tõsiselt võtta ja pulmalaua all mitte ulguma hakata - muidu võib lihtsalt kere peale saada. Õpilaste soovil kutsuti etendusi vaatama ka 4. klassi õpilased koos draamaõpetuse ja eesti keele õpetajaga, et nemadki saaksid näha, mismoodi muinasjuttude lavastamine õnnestus ning ka seda, mida tuleb lavastades ja näideldes kindlasti jälgida. Olid väga lustlikud tunnid!