Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem 18. maist kuni  1. juunini 2020.a kooli direktorile järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus; (selle saab kooli kodulehelt nimetuse alt „Avaldus Mooste Mõisakooli 1. klassi astumiseks“ http://www.mooste.edu.ee/et/dokumendid/  või koolimajast paberkandjal alates 18. maist). Taotluse võib saata ka direktori e-mailile.

2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;

3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist (kui perearstiks on Mooste perearst, siis liiguvad andmed automaatselt lasteaiast edasi ja mingeid lisadokumente pole vaja esitada)

5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;

6) lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Seoses eriolukorraga  võib foto ja tervisekaardi tuua ka sügisel. 1. juuniks on kindlasti vaja esitada aga taotlus 1. klassi astumiseks ning koolivalmiduskaart koos dokumentide koopiatega.

Kooli tutvustavat videot saad vaadata siin.