Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Mooste mõisakool on Ettevõtliku kooli haridusprogrammi liige alates aastast 2017.

 

Ettevõtliku kooli meeskond

Sandra Kripson - meeskonna juht sandra@mooste.edu.ee

Ettevõtliku Kooli haridusprogramm toob üle Eesti koolidesse ja lasteaedadesse ettevõtlikku hoiakut, aitab suurendada õppurite iseseisvust ja ärgitab aktiivselt tegutsema. Ettevõtliku Kooli programmile pandi alus 2006. aastal Ida-Virumaal ning praeguseks on võrgustikuga liitunud juba ligi 150 kooli ja lasteaeda üle Eesti. Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi eesmärgiks on integreerida ettevõtliku õpet koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Ettevõtlikkus ei tähenda siin sugugi mitte majandus- või ettevõtlusõpet ainetunnina, vaid just õpilaste võimet ise põnevaid ideid välja mõelda ning need ka ellu viia. Ettevõtlikku hoiakut annab hästi edasi haridusprogrammi lipulause „Tahan-suudan-teen“.

 

Mooste mõisakool sai võrgustiku liikmeks 2017. aasta sügisel ja sellest ajast saati oleme püüdnud ettevõtlikku õpet võimalikult palju eri viisidel oma õppetöösse lõimida. Ettevõtliku õppe vilju noppime ning neist rõõmu tunneme praeguseks küll iga päev.

Igal aastal korraldab Ettevõtlik Kool üle-eestilist edulugude konkurssi „Õppimine on põnev!“, kus valitakse välja kõige ettevõtlikumad tunnid, projektid, õppepäevad, üritused. Oleme igal aastal esitanud ka oma kooli edulood ning meil on konkursil saatnud edu. 2017. aastal saime oma Mooste mõisas toimunud õpilaskohvikute projekti eest 2. koha kategoorias „Parim koostöö partneriga“. 2020. aastal pääsesime „Parimate praktikate“ kategoorias kolme parima sekka ülemoosteliste kõndimisnädalate korraldamisega.

 

Ettevõtlikku hoiakut ja kooli omapära toetavad ka muutused meie õppekavas.Mooste mõisakoolis õpitakse 1.-3. klassis ettevõtlust, 5. klassis majandust, 1.-2. klassis väärtusõpetust, 2. ja 5. klassis musitseerimist, 4.-6. klassis mõisakultuuri, 4. klassis draamaõpetust, 4.-5. ja 8. klassis informaatikat ning 2. klassis ainet loodustark. Püüame nii nende kui ka teiste õppeainete abil suurendada õpilaste loovust, aktiivsust, avatust, esinemisjulgust, vastutustundlikkust, meeskonnatöö-, planeerimise ja organiseerimisoskust.

 

Osaleme pidevalt erinevatel õppekäikudel, õppepäevadel, kooli on külastanud mitmed külalisõpetajad ning oma kogemusi oleme jaganud teiste piirkondade koolidele. Õpetajad kasutavad oma tundides üha enam ja enam põnevaid aktiivõppemeetodeid, paranenud on digipädevus, lõimitakse erinevaid õppeaineid. Õpilased on üha rohkem kaasatud ürituste organiseerimisse ning läbiviimisesse.

 

Ettevõtlikus Mooste mõisakoolis õppida on huvitav ja mõnus!