Kagu-Eesti ettevõtlike koolide meeskonnad kohtusid Otepää kuppelmaastikul

20. oktoobril toimus Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide õpetajate ühine koostööpäev. Kolme maakonna ühine koostööpäev on Valga-, Võru- ning Põlvamaa arenduskeskuste koostöövili, mida sel aastal korraldas SA Valgamaa Arenguagentuur. Ühistes tegevustes peitub jõud!  

Kokkusaamise eesmärk on haridusmaastiku töötajate parimate praktikate ja kogemuste jagamine ning uute algatuste elluviimine.  Koostööpäeva modereeris Seiklus- ja matkafirma 360 kraadi koolitaja Anneli Kikkas. Sündmuse läbiviimist toetati  Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projekti „Valgamaa ettevõtlikkuse edendamise“ raames.

Koostööpäeval osales 40 õpetajat 15-st Kagu-Eesti koolist, kes rakendavad haridusprogrammi “Ettevõtlik kool”. Koolitust alustati aruteluga, miks koostöö on oluline ning kuidas toimib meeskond. Lisaks teoreetiliste teadmistele koostööst, pandi end kohe proovile Pühajärve maastikul seiklusmängus “Faks peakontorist”. Sellel päeval tuli hüpata vette tundmatus kohas ja asuda tekkinud olukorda lahendama. Nii nagu elu koolis käib. Mängu alguses tuli koolitaja juhendamiseta jagada meeskonnas rollid, koordineerida tegevusi ja õigesti aega planeerida. Peaaegu kaks tundi liikusid meeskonnad maastikul ning kasutades suhtlemiseks raadiosaatjaid lahendasid mängu peaülesannet. Seejärel toimus koolitaja tagasiside osalejatele ning analüüsiti koostöövilju. Airi Lehemets Mooste mõisakoolist tõdes, et oli äge saada tagasisidet, et õpetajad on nii loovad, targad, empaatilised ning teevad suurepärast meeskonnatööd. 
Mängujuht tõi välja koolituse lõpus, et meeskonnas on alati tarkust rohkem, kui me ette kujutada oskame ja need avastused on alati südantsoojendavad!

Miks oli valitud just selline meetod koostööpäeva raames?
Anneli kogenud koolitajana ütleb: “Koolitus koos praktilise meeskonnamänguga lisab kogu meeskonna turgutusele põnevust, annab võimaluse tuua mängulisi olukordi igapäevatöösse ning osalejatel avastada kolleegide nn varjatud andeid, mis töökeskkonnas ei pruugi alati avalduda. Teen ise neid koolitusi just seetõttu, et need on alati täis häid emotsioone ja väga praktilised, nii oli ka sel korral Pühajärvel. Mul oli suur rõõm ja au nende särasilmsete õpetajatega koostööd teha ning loodan kindlasti tulevikus veel kohtuda!”

Sooja tagasisidet ühisele koostööpäevale jagas Hardi Rosumovski Mooste Mõisakoolist - Väga värskendav ja avar võimalus kolleegidega väljaspool kooli kogeda koostööd!

Koolid, kes võtsid osa koostööpäevast: Tsirguliina kool, Vastse – Kuuste kool, Fr. Tuglase nimeline Ahja kool, Võru Kesklinna Kool, Lüllemäe Põhikool, Hargla kool, Mooste Mõisakool, Räpina Ühisgümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Antsla Gümnaasium, Valga lasteaed Kaseke, Põlva Gümnaasium, Saverna Põhikool, Värska Gümnaasium ning Meremäe kool. 
Valga-, Põlva- ning Võrumaa arenduskeskused tänavad osalejaid!

SA Valgamaa Arenguagentuur (arenguagentuur.ee)