Mida uuriti projektis "Pesupähkel"?

9. märtsil osales üheksa 6.- 9. klassi õpilast Tartu Ülikooli Chemicumi Uurimislabori projektis "Pesupähkel". Meie uurimisobjektiks olid erinevad pesuvahendid. Uurisime, milline pesuvahend on kõige nahasõbralikum, milline peseb paremini ja milline on keskkonnale ohutuim. Uurimislaborit jagasime Tallinna õpilastega ja seega ei saanud jätta kasutamata võimalust teha võistlus Tallinn vs. Mooste.

Peab tõdema, et võistlus oli väga tagavägine. Esimeseks võistluseks oli proovide võrdlemine ja kõige täpsema mikroskoobipildi joonistaja välja selgitamine. Kuna täpseid ja põhjalikke töid oli palju, otsustati välja jagada auhinnad esimesele kuuele. Meie kooli õpilaste kohad olid järgmised: 1. koha sai Aulike, järgmine auhind 3.-4. koha eest läks Markusele ja 5.-6. koha saavutas Merle. Järgmine võistlus oli täpseima mõõtmistulemuse saamine pindpinevusteguri määramisel. Õpilaste paarid meisterdasid ise katseseadmed ja viisid läbi ka katsed. Siin sai täpseima tulemuse Jaan-Iisak, kes oli meeskonnas ühe Tallinna õpilasega, 2. koha saavutasid Kirke ja Kati ning 3. koha said Markus ja Maik. Viimaseks võistluseks oli viktoriin pesuvahendite kohta. Siin jäid 1.-2. koht jagamisele. Sama palju punkte 9/10 said Jaan oma paarilisega ning Markus ja Maik.

Oli tore Uurimislaborit külastada ja uusi teadmisi saada pH-st ning õppida selle määramist nii indikaatori kui ka pH- määrajaga. Lisaks õppisime pindpinevuse määramist, tuletasime meelde kangi tööpõhimõtte ning saime teadmisi, millist pesuvahendit võiks eelistada. Jõudsime järeldusele, et ühtset ja ainuõiget vastust ei olegi võimalik anda, sest nii looduslikul pesupähklil kui ka sünteetilisel pesuvahendil on nii oma eeliseid kui ka puuduseid ning kõik sõltub sellest, millist eesmärki me tahame saavutada.