Mooste Mõisakooli arengukava aastateks 2022–2026

Põlva Vallavalitsus kiitis 15.02.2022 istungil heaks "Mooste Mõisakooli arengukava aastateks 2022–2026" eelnõu ning suunas selle avalikule väljapanekule. 

Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 15 lõike 2 kohaselt avalikustatakse vallavalitsuse poolt heakskiidetud arengukava eelnõu hallatava asutuse (kooli) kodulehel vähemalt kaheks nädalaks. 

Arengukava  projekt on välja pandud 18.02.2022– 4.03.2022 kell 14.00. 

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Mooste Mõisakoolile kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile moostekool@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Pargi tee 15, Mooste, Põlva vald,  Põlvamaa, 64616. 

Ettepanekute avalik arutelu toimub 8. märtsil algusega kell 18.00 Mooste Mõisakooli saalis.