Neljas klass mängis restorani

Sellel õppeaastal on meie koolis väärtuste aasta. Meie väärtuste hulgast päris mitmed toovad esile seda, et oleme mõisakool. Oleme selle üle uhked ning soovime, et meie kooli tulevad õpilased samuti meie erilisust ja ajalugu hindaksid. Millegi hingelähedaseks saamiseks aga on oluline seda kõigepealt tundma õppida ning seetõttu on meie koolis 4.-6.klassil selline õppeaine nagu mõisakultuur. See koosneb kombeõpetusest, kohalikku loodust tutvustavast ning mõisa ajalugu käsitlevast osast. Tänases neljanda klassi kombeõpetuse tunnis oli teemaks lauakatmine. Et õpitu paremini kinnistuks, said õpilased restorani eelkatet ka praktiliselt proovida. Ikka viisakalt, nagu mõisale kohane. Salvrätikute peenemaks voltimiseks otsiti inspiratsiooni internetist. Peale laudade katmist prooviti ka teenindaja ja teenendatava rollis olemist.