Osalesime 6. klassiga põnevas ettevõtluspädevuse testis

Täna osalesid meie vaprad kuuendikud ettevõtluspädevuse testil. Test oli väga mitmekülgne ja põnev ning ka üpris pikk: lausa 90 minutit. Test ei ole ühelegi koolile kohustuslik, kuid meile kui ettevõtlikule koolile tundus see väga põnev võimalus ja otsustasime osaleda.Testis tuli näiteks mõelda, millised ettevõtlikkust soodustavad iseloomuomadused on inimestel kaasasündinud ja millised arendatavad ning hinnata nende omaduste olemasolu ka enda juures. Kas matemaatilist võimekust, suhtlusoskust, leidlikkust, võimet kriisisituatsioonis rahulikuks jääda on võimalik õppida?Testis tuli kujutleda, et teed koos kaaslastega heategevuslikku projekti ning nuputada näiteks võimalikult palju variante, mida põnevat võiks teha kangarullide papist sisurullidest. Tuli mõelda, millist projekti võiks teha ning kuidas käituda siis, kui teele ilmuvad raskused (välja riputatud reklaamid on kogemata saanud eksitavad, õpetaja ei luba midagi teha jne).Testi koostas Tallinna Ülikool koostöös Haridus- ja Noorteametiga, kes arendamas ettevõtlikkuspädevuse hindamisvahendeid II ja III kooliastmetele. Testidega mõõdetakse kõiki ettevõtluspädevuse mudelist (https://ettevotlusope.edu.ee/ettevotluspadevuse-mudel/) lähtuvaid alapädevusi. Arendatavad hindamisvahendid koosnevad küsimustikkust ja ülesannetest sellistel teemadel nagu rahatarkus, sotsiaalsete olukordade lahendamine, enesejuhtimine jne.