Esimene trimester edukalt läbi

Kolmapäeva hommik oli meil pidulik: direktor süütas esimese advendiküünla ja kõik õpilased said kätte tunnistuse oma esimese trimestri hinnetega.
Nagu meil kombeks, said viielised ja nelja-viielised õppurid oma tunnistused kätte kooli ees direktor Margo ja õppealajuhataja Sandra käest. Oma elu esimese koolitunnistuse said kooli ees kätte ka kõik 1. klassi lapsed. Võime rõõmustada, sest väga headele või headele hinnetele õppisid peaaegu pooled mõisakooli õpilased!