Jaanuarist laienesime valitsejamaja ruumidesse

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada kooliaasta avaaktuse päevast 2. septembril.

Mooste mõisakooli peret tulid pärast aktust tervitama härra vallavanem ja finantsosakonna juhataja.

Koolimajas jalutades ning õpperuume vaadates püüdsime üheskoos teha plaane, et mida oleks lähiajal remontida või arendada vaja. Keldrikorrusel olevat tillukest õppekööki vaadates ütlesin, et selle piiratud võimalustega tillukese ruumi remontimise asemel sooviksime tegelikult hoopis uut ruumi.

Sel hetkel me koolimajas ise lahendust näha ei osanud, sest olime kooliperega koos juba erinevatele võimalustele püüdnud mõelda ja ikka jäime mõisamaja uhkete, aga siiski mitte algselt õppetööks mõeldud ruumide suuruse ja paigutuse juures hätta.

Mulle avaldab siiani muljet meie vallajuhtide konstruktiivsus lahenduste leidmisel, sest Märt Eskori öeldud lausest: „MoKs vabastab valitsejamaja ruumid septembri lõpus“, hakkas mõte idanema ja julgesime mõelda ning unistada ka suurest mõisa peamajast väljapoole.

Erinevate osapooltega läbi rääkides ning nõu ja toetust saades valla haridusosakonnast, abivallavanematelt ning kooli hoolekogult, kujuneski olukord selliseks, et novembris sõlmisime Sihtasutus Mooste Mõisaga rendilepingu ja hakkasime jõudumööda ruume korrastama ning õppetööks valmis sättima.

Saime enda kasutusse neli klassiruumi valitsejamaja põhikorruse vasakus tiivas, kus saame õppetööd läbi viia ning lisaks õppeköögi, kus on piisavalt ruumi ja võimalik kaasaegsete võimaluste kohaselt toitu valmistada ning serveerida.

Kui ruumide värskendamiseks tehtud lagede ja seinte värvimise tööd detsembris tehtud said, siis jaanuari koolivaheajal tegid mõisakooli õpetajad ära väga suure töö maja akende, uste ja sanitaarruumide pesemise, majaümbruse korrastamise ning mööbli ja õppevahendite paika sättimise näol.

Kohe teise poolaasta alguses, 6. jaanuaril saimegi õpilasi tervitada uutes ruumides, mida aitasid mööbliga sisustada head naabrid Põlva Koolist ning Ahja Koolist.

Õpilastele ja valitsejamajas õppetööd läbi viivatele õpetajatele meeldib uutes ruumides väga.

Ruumi, valgust, soojust, head pirukalõhna ning asjalikku töömeeleolu on selles majas igapäevaselt.

Üle õue suure ja väikese maja vahet käimine pole kellegi jaoks kontimurdev, sest oleme tervist edendav kool ning õpilased on harjunud liikuma.

Oleme ju tegelikult ka senini viinud õppetööd läbi mujal kui vaid mõisa peamajas. Muusikaklass ning üks algklassidest asuvad Rahvamuusika Kooliga samas majas. Kehaline kasvatus ja rahvatantsu tunnid toimuvad kultuurimaja saalides ning tehnoloogiaõpetuse tundideks kasutame restauraatorite koja ruume.

Seega, mõisakooli jaoks on vägagi sobilik Aafrika vanasõna - et kasvatada last, on vaja tervet küla.

Õppetöö toimub siis tegelikult Moostes igapäevaselt lausa viies erinevas hoones ja ka nende ümber ning väga paljude inimeste toetusel.

Täname südamest oma hakkajaid ja toetavaid lapsevanemaid, mõisa erinevate kodade ja ettevõtete inimesi. Meil toimub teiega igapäevaselt väga hea ja arendav koostöö.

Ka suurest Põlva vallast on saanud meile toetav suur vend, kelle abile ja toele saame loota. Sest kui torm meie koolimaja elektri ja veeta jättis, siis pakuti meile külalislahkelt asenduspinda koos toidu ja rõõmsameelse seltskonnaga. Kui vajasime kiiresti mööblit, siis leidus lahkeid aitajaid. Kui meie enda teadusklass alles kogub jõudu ja katsevahendeid, siis saame oma õpilastega minna Põlva Kooli uurimislaborisse katsetama, saame spordikooli ujulat ja uut staadioni kasutada. Nimekirja võiks veel jätkata, aga mitte see pole kõige olulisem.  Väga hea on tunda, et oleme maakoolina toetatud kohaliku kogukonna ja omavalitsuse poolt.

Ise tunneme ja teame, et Mooste Mõisakool oma 104 õpilase ja 26 töötajaga on tugev ja arenev kogukonnakool, kus „koolipere“ suurust on raske määrata, sest väga palju inimesi panustavad igapäevaselt õpilaste ja kooli arengusse.

Ühiselt jaksamise ja tegemise tunne saadab meid igapäevaselt.

direktor Ave Kikas