Peaaegu pooled õpilased lõpetasid esimese trimestri heade ja väga heade tulemustega

Nagu meil kombeks, said kolmapäevasel teistmoodi koolipäeval kõik viielised ja nelja-viielised õpilased oma esimese trimestri tunnistused direktor Avelt ja õppealajuhataja Küllilt kätte pidulikult kooli ees. Lisaks ootas kõiki tublisid õppureid ka väike magus üllatus. Viielisi õpilasi oli meil sedakorda 13, nelja-viielisi 37 ehk peaaegu pool kõigist õpilastest.