Põnev õppekäik Tartu loodusmuuseumisse

 Meie 5. ja 6. klass käisid KIKi õppekäigul Tartu loodusmuuseumis, kus õppisid tundma eluslooduse mitmekesisust. Sai uurida erinevate lindude loomade osi mikroskoobi all, püüda välja nuputada, milline loom millise junni on teinud, tunda ära Eestis elavate loomade nahku. Sai uurida koljusid, neid igapidi mõõta ja seejärel määrata, kelle pealuuga tegu võiks olla.
Uudistamist ja tegevust jagus mitmeks tunniks.