Mooste Mõisakooli arengukava aastateks 2022- 2026 on valmis

Hea meel on teatada, et „Mooste Mõisakooli arengukava aastateks 2022-2026“ on valmis saanud ja Põlva Vallavalitsuse poolt kinnitatud. 

Mooste Mõisakoolis alustati uue arengukava koostamisega juba aastal 2020. Siis jäi selle tähtsa alusdokumendi väljatöötamine pisut soiku. Uus elavnemine tuli 2021. aasta suvel, kui oma sisendi loodavasse arengukavasse andsid ka kogukond ja õpilased, selleks korraldatud ideetalgute raames. 

Valminud arengukava on läbinud põhjaliku ettevalmistusperioodi ja selle koostamisel on arvestatud ideetalgutelt tulnud mõtetega. Koos tegevuskavaga on see dokument 18 lehekülge. 

Kooli õpetajad on arengukavaga tegelenud pingsamalt perioodil september kuni oktoober 2021. Õppenõukogu kinnitas oma 30.11.2021 koosolekul arengukava heaks, ja suunas selle edasi arutamisele ja heakskiitmisele. Hoolekogu liikmed arutasid arengukava detsembris ja oma koosolekul 12.01.2022 kiitsid arengukava heaks. Õpilasesindus andis oma heakskiidu 14.01.2022 koosolekul. 

Seejärel käis kooli direktor Vallavalitsuse istungil arengukava tutvustamas ja kaitsmas. Pärast avalikku väljapanekut Mooste Mõisakooli kodulehel 18.02-4.03.2022  Põlva Vallavalitsus selle oma määrusega ka 22.03.2022 kinnitas. 

Arengukava on üleval SIIN. 

Tänan kõiki, tänu kelle koostööle ja abile sai valmis mahukas, realistlik ja samas pingutama sundiv „Mooste Mõisakooli arengukava aastateks 2022-2026“.  Aitäh.