Mooste mõisakooli õpilasesinduse liikmed

Õpilasesinduse liikmed:
4. klass - Aleksandra Koor, Ats Zolgo, Kirke Õunap
5. klass - Looreli Molok, Ain Kello, Laura Narusk
6. klass - Matthias Neerot, Siim Raik, Laas Kottisse
7. klass - Kadi-Liis Kello, Mia Annabel Kesvatera
8. klass - Reinhold Omel, Hanna-Marii Koor, Kertu-Killu Kiis

Õpilasesinduse presidendi kt: Kadi-Liis Kello
Asepresidendi kt: Laas Kottisse
Õpilasesinduse hoolekogu liige: Reinhold Omel

Õpilasesinduse koordinaator on huvijuht Kadri Pärli

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse koosolekute protokollid