Mooste mõisakooli õpilasesinduse liikmed

Õpilasesinduse liikmed:
5. klass - Looreli Molok, Emma Rebeka Rätsep, Ain Kello, Laura Narusk
6. klass - Matthias Neerot, Siim Raik, Laas Kottise
7. klass - Kadi-Liis Kello, Mia Annabel Kesvatera
8. klass - Reinhold Omel, Andrus Reemets, Hanna-Marii Koor, Kertu-Killu Kiis

Õpilasesinduse president: Reinhold Omel
Asepresident: Kadi-Liis Kello
Õpilasesinduse hoolekogu liige: Reinhold Omel

Õpilasesinduse koordinaator on Hanna-Grete Rüütli

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse koosolekute protokollid